MTÜ Eesti Audiovisuaalautorite Liit

Registrikood 80107095

Aadress: Uus tn 3, 10111 Tallinn
E-post: eaal@eaal.ee

Kontakt Eesti Autorite Ühingus
Märt Truman, projektijuht (audiovisuaalsete teoste kasutamine)
Aadress: Lille 13, 10614 Tallinn
Tel: 668 4372
E-post: mart.truman@eau.org